Malermester Knutson AS har stort fokus på valg av miljøvennlige produkter og løsninger. Som et ledd i dette har vi valgt å sertifisere oss som miljøfyrtårn.

Ta kontakt med oss på post@knutson.no eller på 38 14 90 80 dersom dere ønsker kopi av vår siste miljørapport.